Produkcijska kuća Trigon d.o.o. (u daljnjem tekstu PRODUKCIJA) po Javnom je pozivu razvila za Hrvatsku radioteleviziju novi televizijski format – TV inačicu popularnih pub kvizova i objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U KVIZU KVIZNA SITUACIJA

Kviz natjecanje je ekipno. Prijaviti se mogu ekipe od pet članova, pri čemu treba definirati koja četiri člana čine glavne članove ekipe, a koji član je rezervni. Rezervni član natječe se samo ako je jedan od četiri glavna člana ekipe spriječen. Članovi ekipe mogu biti isključivo državljani Republike Hrvatske s navršenih 18 (osamnaest) godina i stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, što dokazuju isključivo osobnom iskaznicom.

PRODUKCIJA unaprijed utvrđuje da pravo sudjelovanja u ‘KVIZNOJ SITUACIJI’ nemaju:

  • svi zaposlenici Trigona ni članovi njihovih užih obitelji;
  • suradnici angažirani na projektu ‘Kvizna situacija’ koji nisu zaposlenici Trigona, ni članovi njihovih užih obitelji;
  • državljani Republike Hrvatske protiv kojih je u tijeku bilo koji oblik kaznenog progona;

U prijavi je OBVEZNO navesti:

NAZIV EKIPE

IMENA I PREZIMENA GLAVNIH ČLANOVA TE IME I PREZIME REZERVNOG ČLANA EKIPE

Kontakt osobu (telefon i email adresu)

POŽELJNO je navesti KRATKE INFORMACIJE O EKIPI (eventualno iskustvo u pub kvizovima, TV kvizovima, područja interesa, motiv za sudjelovanje…)

PRIJAVE SLATI NA EMAIL ADRESU: kviznasituacija@trigon.hr

PRIJAVE PRIMAMO DO 24.10.2015. U 24:00

Po primljenoj prijavi PRODUKCIJA će kontaktirati ekipu u roku 3 (tri) radna dana. KONAČNI IZBOR EKIPA KOJE ĆE SE NATJECATI U KVIZU ‘KVIZNA SITUACIJA’ U ISKLJUČIVOJ JE NADLEŽNOSTI PRODUKCIJE, koja može, ali i ne mora, organizirati kvalifikacijsko natjecanje.

 

trigon_logo                 logo2

Trigon d.o.o.